Oranjelaan 3/Peter Zuidlaan3-5
2742XE Waddinxveen
T. 0182 - 616894/614055
E. directie@kw-a.nl
               Huiswerk 2017 - 2018    Groep 8       
                      
                                 
 

Rekenen                 -  Voor maandag  

Spelling/taal          -  Bloon oefenen 

Goed Begrepen    -  
  
Aardrijkskunde    -   

Naut                      -    

Geschiedenis       - 

Engels                  -

verkeer                 -