Oranjelaan 3
2741 EP Waddinxveen
T. 0182 - 616894
E. directie@kw-a.nl


De ICT'er houdt zich bezig met oplossen van hardware en software problemen.

Hierbij wordt hij ondersteund door QLICT.

Verder heeft de ICT'er onderwijskundige zaken in zijn portefeuille.


Kinderen en computers

Voor veel kinderen werkt de computer stimulerend en motiverend, ondermeer doordat de leerling daarmee zelfstandig kan werken.

Het werken met de computer past ook in de voorbereiding op de latere leefwereld van kinderen. We kunnen en willen niet om informatietechnologie heen.

Op onze school werken de kinderen van groep 1 t/m groep 8 met de computer.
In de groepen 1 en 2 werken de kinderen bijvoorbeeld met programmaís over 
vormen en kleuren, voorbereidend lezen en rekenen.


Bij ons op school werken de kinderen van de groepen 1 t/m 5 met hulp van ouders achter de computer.
In de groepen 6 t/m 8 werken de leerlingen zelfstandig achter de computer.

Programma's die worden gebruikt zijn bijvoorbeeld: tafelprogramma's, leesprogramma's, topografie, verkeersborden, klokkijken, breuken, spelling, werkwoorden, getalswaarde, memory, enz.

De kinderen maken ook tekeningen op de computer en typen teksten in op de computer. De resultaten van de kinderen kan de leerkracht achteraf bekijken, of de kinderen bekijken zelf hun resultaten en/of fouten.

De programma's ondersteunen of vervangen soms zelfs een deel van het leerproces. Ook werken de kinderen met de cd-romprogrammaís en internet.

Niet alle kinderen kunnen tegelijk achter de computer. Iedere groep wordt daarom weer in groepjes verdeeld. Steeds zit er een andere groep kinderen achter de computer. Gemiddeld zitten de kinderen 20 en 45 minuten per week achter de computer.