Oranjelaan 3
2741 EP Waddinxveen
T. 0182 - 616894
E. directie@kw-a.nl

 Beste ouders,
 
Hierbij wil ik mezelf graag als directeur aan u voor­stellen.
Ik ben Bert Wiltink, kom uit Gouda.
Dat zal best even wennen zijn als Rob Hoek er niet meer als directeur is.
Vooral ook, omdat ik er veel minder vaak ben dan dat Rob er was.
Ik streef er naar om op vaste momenten aanwezig te zijn aan de Oranjelaan.
Ik ben in Gouda leerkracht en adjunct geweest en heb er  ten­slot­te 10 jaar leiding gegeven aan de Living­stoneschool (Bloe­men­daal). Sinds 6 jaar werk ik bij WVS-onderwijs en heb in die tijd lei­ding gegeven aan een aantal basisscholen. 
 
Ik ben getrouwd en vader van vier kinderen (die gro­ten­deels uit huis zijn) en daarnaast momenteel nog vader van drie pleeg­kin­de­ren. Ik heb als hobby’s lezen, cryptogrammen oplossen en spor­ten (fietsen en voetballen).
 
Ik hoop op een goede tijd in uw midden en zie er naar uit ook persoonlijk met u kennis te maken. Bij het afscheid van Rob zal ik ook ergens in de ruimte aanwezig zijn om u te begroeten. In de hoop op een goede samenwerking,