Oranjelaan 3/Peter Zuidlaan3-5
2742XE Waddinxveen
T. 0182 - 616894/614055
E. directie@kw-a.nl
Notulen vergaderingen:
Klik op de onderstaande data om de notulen te openen.


Notulen schooljaar 2015 - 2016
Notulen 14 juni 2016


Notulen schooljaar 2016 - 2017
Notulen 4 oktober 2016


Jaarverslag
Jaarverslag MR 2015-2016