Oranjelaan 3/Peter Zuidlaan3-5
2742XE Waddinxveen
T. 0182 - 616894/614055
E. directie@kw-a.nl

Groep 7

Groep 7
Leuk dat je even in onze groep komt kijken! Onze leuke groep heeft 21 kinderen. De eerste week was even wennen en weer in een ritme komen (zeker met dit warme weer), maar gelukkig gaat het nu hartstikke goed.


Groep 7 krijgt dit jaar voor het eerst echt Engels uit een nieuwe methode en dat vinden ze erg leuk. Onze topografie gaan we uitbreiden naar Europa. En voor de vakken Geschiedenis en aardrijkskunde maken we veel gebruik van de chromebooks.

Eerste schoolweek


Verder hebben we dit jaar buitenlessen voor verkeer en een nieuwe methode Jeugdverkeerskrant.
En we werken dit jaar voor het tweede jaar met de Vreedzame School. We hebben met elkaar bedacht welke afspraken we maken en de kinderen konden zelf heel goed benoemen of het al heel goed gaat of dat we het nog moeten oefenen.


Als we klaar zijn met ons werk gaan we zelfstandig werk (de weektaak) doen. Dat betekent bijvoorbeeld vragen maken van aardrijkskunde, verkeer of geschiedenis, maar ook computeropdrachten, samenwerkopdrachten, woordzoekers, puzzels en tekeningen horen bij de weektaak.

Op woensdag hebben we het laatste uur techniek of biologie, dat is altijd erg leuk, omdat we dan veel dingen DOEN.
Naast leren gaan doen we aan gym, gaan we soms extra buitenspelen, tekenen, muziek maken. Op vrijdagmiddag na het lezen hebben we creamiddag.

De kinderen hadden voor het oudergesprek een briefje getwitterd naar hun ouders. En de ouders hebben een briefje terug getwitterd naar hun kind. Erg leuk om te zien hoe enthousiast mensen daarvan raken!

  

In groep 7 geven juf Jacqueline en juf Jeanina les.

 
                We gaan er een leuk en gezellig jaar van maken!