Oranjelaan 3
2741 EP Waddinxveen
T. 0182 - 616894
E. directie@kw-a.nl

 
                                            
                       
                                      Studie dagen - schooljaar 2017 - 2018
9 november
5 maart
22 mei
4 juli
Vakantierooster basisscholen in Waddinxveen  2018 - 2019        
lesvrije dagen begindatum einddatum
 
Herfstvakantie                                       22-okt 26-okt
Kerstvakantie                                         24-dec 4-jan
Voorjaarsvakantie                                 25-feb 1-mrt
Goede Vrijdag en Tweede Paasdag   19-apr
Meivakantie                                           22-apr 3-mei
Hemelvaart en de dag erna                30-mei 31-mei
Pinksteren                                              10-juni
Zomervakantie                                       9-jul 30-aug
 
De studiedagen volgen nog tzt