Oranjelaan 3/Peter Zuidlaan3-5
2742XE Waddinxveen
T. 0182 - 616894/614055
E. directie@kw-a.nl


Foto rechts               

Ouders aan het ontbijt nadat zij voor de kinderen een ontbijtbuffet hadden verzorgd.
Wie is de OR?
De Ouderraad bestaat uit enthousiaste ouders die op vrijwillige basis bereid zijn tijd en energie te steken in de activiteiten die gedurende een schooljaar op onze basisschool plaatsvinden.

In de algemene vergadering worden de verschillende themaís en activiteiten die de Ouderraad organiseert besproken. Vaak leidt dit tot nieuwe ideeŽn en initiatieven, of begrip voor bepaalde wensen en behoeften.

De algemene vergaderingen worden zes keer per jaar gehouden. 
Alle ouders kunnen de algemene vergaderingen bijwonen. Interesse? Neem dan contact op met ons. U kunt dat doen via de secretaresse of via ons
mailadres: or@kw-a.nl
De data kunt u vinden op de jaarkalender van onze school en onder het kopje nieuws OR.

Commissies binnen de OR

Binnen de ouderraad zijn twee commissies actief. Een commissie bestaat uit minimaal drie ouderraadleden en twee leerkrachten. Deze commissies organiseren diverse activiteiten. Financieel worden de activiteiten gedekt vanuit de ouderbijdrage.

De navolgende activiteiten worden o.a. door de diverse commissies georganiseerd:

Commissie 1
- Schoolfeest                                             
- Sinterklaasfeest                           
- Afscheid groep 8
- Musical
- Creamiddag


Commissie 2
- Schoolfotograaf
- Sportdag
- Kerstviering
- Schoolreis
- Voorleesochtend
- Paasviering
                                                 

De meeste leden van de ouderraad zitten ook in een commissie. De zittingsduur in de ouderraad is twee jaar. Men kan zich daarna nog twee keer verkiesbaar stellen. Jaarlijks zijn er verkiezingen (indien nodig).

Huidige leden van de ouderraad
Sylvia Koolmees (voorzitter)
Sandy Smith (vervangend voorzitter)
Arthur van Pruissen (penningmeester)
Alone van Pruissen (secretaresse)
Marja van Vliet
Susan de JongIndeling commissies

Ouders Avond4daagse:
Mariska de Bruijn


Ouder Sportcommissie:

Mariska de Bruijn

Leden Commissie 1:
Susan de Jong


Leden commissie 2:
Marja van Vliet
Alone van Pruissen


Wilt u ons graag uw ideeŽn / suggesties laten weten, aarzel niet om contact met ons op te nemen. U kunt dat ook altijd doen door ťťn van ons persoonlijk aan te spreken of via de mail
or@kw-a.nl