Oranjelaan 3/Peter Zuidlaan3-5
2742XE Waddinxveen
T. 0182 - 616894/614055
E. directie@kw-a.nl

Jaarverslag ouderraad schooljaar 2013/2014
Lees hieronder of klik hier De Ouderraad is het afgelopen schooljaar weer enthousiast bezig geweest met het organiseren van allerlei activiteiten voor de kinderen op school.
 
De ouderraad bestaat naast het dagelijks bestuur uit 2 commissies. In deze commissies zitten 4 ouderraadsleden en 3 leerkrachten. Elke commissie organiseert een aantal activiteiten en kunnen daarbij geholpen worden door de andere commissieleden of door hulpouders.
De ouderraad bestond dit jaar voor een groot deel uit nieuwe ouders, waaronder een nieuwe voorzitter en secretaris. In de commissies waren er dit jaar ook enkele nieuwe ouders die hebben bijgedragen aan vele activiteiten.
De activiteiten worden financieel mogelijk gemaakt door de inkomsten uit de ouderbijdrage.
 
De ouderraad heeft het afgelopen jaar 6 keer vergaderd in aanwezigheid van 2 leerkrachten.
Op 7 oktober 2013 heeft de jaarvergadering plaats gevonden.
Op de jaarvergadering is in aanwezigheid van de ouderraad het verslag van de ouderraad goedgekeurd.
Tijdens deze vergadering waren er naast de ouderraad ook enkele ouders aanwezig.
Het financieel verslag en de begroting voor het komende schooljaar zijn wegens persoonlijke omstandigheden van de penningmeester verschoven naar de vergadering van 21 november 2013.
Op deze vergadering zijn de financiële stukken besproken en goedgekeurd. Hiervoor had ook al de kascontrole plaatsgevonden.
 
Het jaarverslag is na te lezen op de website van de school, www.kw-a.nl .
De ouderraadvergaderingen en de jaarvergadering zijn openbaar voor alle ouders.
 
De ouderraad bestaat uit maximaal 9 leden.
Het is mogelijk je als hulpouder aan te sluiten bij een commissie zonder lid te zijn van de ouderraad.
 
 
De leden die in het afgelopen jaar afgetreden zijn:
Tini de Gruijter
Angela Boonstoppel
Lettie Treep
Karin Brandhorst
 
Het overzicht van de activiteiten die de ouderraad/commissie georganiseerd heeft:
 
Creamiddag:
 
Afgelopen jaar hebben we met veel plezier 2 creamiddagen georganiseerd.
Het thema in november 2013 was “natuur” en het thema in april 2014 was “eten en drinken”. De kinderen vinden het leuk om met elkaar te knutselen en de mooiste creaties komen tevoorschijn. Bij de tweede creamiddag kwamen er ook de heerlijkste lekkernijen op tafel waar veelvuldig van werd gesnoept. Ook tijdens het maken.
 
Sinterklaasfeest:
 
Op de ochtend van de Sinterklaasviering zijn de ouders verwelkomd met koffie en thee.
De Sint en zijn Pieten hebben natuurlijk een bezoek aan onze school gebracht. Eerst reden de Pieten de school voorbij, want ze waren de weg kwijt. Gelukkig kwam Sinterklaas even later toch bij onze school aan. Dit jaar zelfs op een aanhanger achter de tractor.
De groepen 5 tot en met 8 hebben mooie surprises gemaakt.
Het feest is succesvol verlopen.
 
 
 
 
 
Kerstviering:
 
Dit jaar hebben de kinderen kerst op school gevierd. Eerst werd er samen gegeten. Het eten was weer in buffetvorm na het grote succes van twee jaar geleden. En ook dit jaar was het weer top. Hierna waren er nog sfeervolle kerstvieringen in de eigen klassen.  
 
Paasviering:
 
De paasviering was in de eigen klassen op school. Door de ouderraad werden ook matzes uitgedeeld aan alle kinderen en kon er gezocht worden naar paaseitjes of werden ze uitgedeeld.
 
Koningsspelen:
 
Op 25 april hebben we de (inmiddels) jaarlijkse Koningsspelen gehouden. Groep 1 en 2 deden allemaal spelletjes 's ochtends. De kinderen van groep 3 tm 8 konden in de ochtend allerlei workshops doen, zoals muziek maken, voetballen, twirlen, en dergelijke. 's Middags Konden de kinderen eigen gezelschapsspelletjes meenemen en deze met hun klasgenootjes spelen. Het was weer een hele gezellige dag.
 
Schoolfeest:
 
Het schoolfeest wordt 1 keer in de 2 jaar georganiseerd. Dus dit jaar was het weer zo ver. Het thema was dit jaar “wie gaat er mee op reis?”. De kinderen mochten eerst aan boord komen van “het vliegtuig”. Hiervoor moesten ze langs de stewardess met de boardingpas en daarna langs de piloot en de beveiliging. Sommige kinderen moesten worden gecontroleerd op “verboden” spullen. Op het schoolplein liepen twee grondstewards die alles in goede banen leiden. Hierna kon iedereen met zijn eigen paspoort op reis langs vele landen en zich vermaken met vele activiteiten van knutselen tot spelletjes. In elk land was ook een versnapering of wat te drinken.
 
 
Verder heeft de ouderraad zich nog beziggehouden met een aantal andere zaken zoals:
 

  • de kinderboekenmarkt
  • de schoolfotograaf
  • de voorleesochtend
  • de avondvierdaagse
  • de nieuwe schoolshirts
  • het afscheid van groep 8
  • samenwerking met de ouderraad van de Peter Zuidlaan
  • samenwerking met de MR

 
De ouderraad heeft zich samen met de leerkrachten met veel plezier ingezet om deze activiteiten te organiseren.
Zonder de hulp van ouders was dit niet mogelijk geweest en daar willen we iedereen hartelijk voor bedanken.
 
Wij zullen ons ook het komende jaar weer volledig inzetten zodat de kinderen weer een hoop leuke activiteiten hebben naast de dagelijkse schoolzaken.
We hopen van harte dat de leerkrachten en ouders ons daar weer bij gaan helpen.
 
 
Voorzitter,
Sylvia Koolmees
 
2 juli 2014