Oranjelaan 3/Peter Zuidlaan3-5
2742XE Waddinxveen
T. 0182 - 616894/614055
E. directie@kw-a.nl

Protocollen

Beleid hoofdluis
Bij constatering van lopende luizen bij uw kind, wordt u als ouder gebeld. Als ťťn van de ouders thuis is, wordt gevraagd om het kind op te halen en gelijk te behandelen. Dit is alleen mogelijk als de ouders bereikbaar zijn.


Voorschriften gymkleding (sportzaal aan de J. Postlaan)
- Sportbroekje, niet langer dan op de knie (m.u.v. touwklimlessen, dan is een 
   lange broek toegestaan);
- Shirt (het liefst met korte mouw) of gympakje;
- Gym-/sportschoenen verplicht.

Gedragsregels bij sportevenementen

In samenspraak met de ouderraad is een aantal regels opgesteld m.b.t. de schoolsport-evenementen: 
- de begeleiders letten op de kinderen en hoeven niet de regels van de sport te kennen,
- als er geen begeleiding van ouders te vinden is voor een sportevenement, 

  dan kan dat evenement niet doorgaan,
teams kunnen worden opgegeven, maar dat is geen garantie dat het team ook in die
  opstelling zal worden geplaatst,

we doen mee met sportgebeurtenissen om kinderen kennis te laten maken met die tak
  van sport.

We doen in eerste instantie dus niet mee om te winnen.

Richtlijnen schoolfotograaf

  1. Als combinatiegroepen meer als 50% in de week bij elkaar zitten, dan ook als combinatie groep op de foto.  Groep 8 krijgt altijd een aparte afscheidsfoto met hun eigen groep.
  2. Broertje/zusje foto is uitsluitend voor broertje(s) en zusje(s) en niet voor andere familieleden en ook niet voor vriendjes/vriendinnetjes.
  3. Broertje(s) en zusje(s) op school gaan op inschrijving op de foto. Broertje(s) en zusje(s) die niet op school zitten, kunnen intekenen op een intekenlijst om samen met hun Broertje(s) en zusje(s) die op school zitten. Kinderen die niet op onze school zitten kunnen niet alleen op de foto.

Richtlijnen begeleiding schoolreis
In overleg met school en de commissie die de schoolreis organiseert, worden onderstaande richtlijnen aangehouden om de begeleiding voor de schoolreis te regelen.

1. De leerkrachten die voor de groepen staan en ook de leerkrachten die op die

   dag vrij zijn maar op andere dagen de groep leiden.

2. De ouderraad en commissieleden

3. Ouders die helpen met de computerles

4. Andere ouders die regelmatig actief zijn op school.

 

De hoeveellheid begeleiding is afhankelijk van de hoeveelheid leerlingen en de bestemming van de schoolreis.

Dit wordt afgesproken in de commissievergadering.

We streven ernaar om begeleiding op de eigen groep van hun kind te zetten, hierdoor kan het erop lijken dat andere ouders voorrang krijgen wat niet het geval is.